رضا جلیلی

ایجاد و توسعه کسب و کار

مدیریت و ایجاد فرآیند

طراحی پلن استراتژی

ایده پردازی، ایجاد و توسعه پلتفرم

رضا جلیلی

ایجاد و توسعه کسب و کار

مدیریت و ایجاد فرآیند

طراحی پلن استراتژی

ایده پردازی، ایجاد و توسعه پلتفرم

مرور ارسال شده ها

[ipt_fsqm_utrackback nosubmission=”هنوز ارسال نشده است.” login=”شما نیاز به ورود به سیستم به منظور مشاهده ارسالی خود را.” show_register=”1″ show_forgot=”1″ formlabel=”فرم” filters=”1″ showcategory=”0″ categorylabel=”دسته بندی” datelabel=”تاریخ” showscore=”1″ scorelabel=”امتیاز” mscorelabel=”حداکثر” pscorelabel=”%-age” showremarks=”0″ remarkslabel=”ملاحظات” linklabel=”نمایش” actionlabel=”عمل” editlabel=”ویرایش” avatar=”96″ theme=”material-default” title=”پرتال کاربر ای فرم” logout_r=””]خوش آمدید ٪NAME٪ در زیر لیست کلیه ارسالهای شما ارائه شده است.[/ipt_fsqm_utrackback]